Hàn Quốc thúc đẩy việc áp dụng "cung cấp số lượng cố định" nhiên liệu hàng hải

12/12/2023 18:00Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhap

Hệ thống cung cấp nhiên liệu hàng hải với số lượng cố định đang được thúc đẩy nhằm nâng cao độ tin cậy của ngành cung cấp nhiên liệu hàng hải trong nước bằng cách ngăn chặn việc phân phối bất hợp pháp dầu miễn thuế và tranh chấp cung cấp, đồng thời quản lý một cách có hệ thống chất lượng dịch vụ cung cấp nhiên liệu.

Ngày 12, Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp thông báo rằng trong cuộc họp Nội các việc sửa đổi một phần Đạo luật Kinh doanh vận tải cảng chứa nội dụng này đã được thông qua, và dự kiến sẽ trình lên Quốc hội trong tháng này.


Hiện tại, ngành cung cấp nhiên liệu hàng hải trong nước được cho là có độ tin cậy bên ngoài thấp do tình trạng phân phối nhiên liệu miễn thuế bất hợp pháp thường xuyên và tranh chấp về nguồn cung thường xuyên. Không giống như đất ddai, không có hệ thống kiểm soát chất lượng một cách có hệ thống (lắp đặt đồng hồ đo) nên các hệ thống liên quan buộc phải được tổ chức lại.


Sửa đổi này bao gồm việc áp dụng hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu với số lượng cố định, yêu cầu các nhà cung cấp nhiên liệu tài phải được trang bị thiết bị đo lường nguồn cung và dữ liệu hỗ trợ. Ngoài ra, Cơ quan Phân phối và Chất lượng dầu mỏ Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc khảo sát mẫu ngẫu nhiên về nguồn cung định lượng và công khai kết quả. Ngoài ra, để đáp ứng linh hoạt nhu cầu khu vực về nhiên liệu thân thiện với môi trường từ các nhà máy đóng tàu, tàu chính phủ...việc bãi bỏ quy định cũng được đưa vào nhằm bãi bỏ các hạn chế đối với khu vực kinh doanh cung cấp nhiên liệu thông qua xe bồn. 


Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp có kế hoạch thực hiện một dự án thí điểm trong tương lai để tính phí vận chuyển cho các tàu có nguồn cung cấp nhiên liệu phù hợp, và sau khi triển khai hệ thống cung cấp số lượng cố định, Bộ có kế hoạch cho phép tiếp nhiên liệu theo mạch-trước đây bị hạn chế dưới sự quản lý của Cục Hải quan Hàn Quốc. Chính phủ tin rằng việc áp dụng nguồn cung cấp số lượng cố định có thể dẫn đến tăng quy mô tàu tiếp nhiên liệu bằng cách cho phép cung cấp nhiên liệu cho nhiều tàu trong mỗi chuyến đi.


Ngoài ra còn có kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng về số lượng và chất lượng của ngành cung cấp nhiên liệu tàu bằng cách thiết lập riêng các cơ sở hỗ trợ pháp lý để các con tàu cung cấp nhiên liệu có thể nhận được hỗ trợ tài chính từ Tập đoàn Kinh doanh Đại dương Hàn Quốc.


Bộ trưởng Bộ hàng hải và Ngư nghiệp Cho Seung-hwan cho biết: "Nếu hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu thuyền với tỷ giá cố định được áp dụng, dự kiến không chỉ các ngành liên quan sẽ phát triển mà khả năng cạnh tranh quốc tế của các cảng thương mại Hàn Quốc sẽ được tăng cường hơn nữa", "Việc này là điều hết sức cần thiết nên mong có thể được Quốc hội thông qua trong nhiệm kỳ này và triển khai nhanh chóng".


Lee Jung-yeon