1,3 triệu chim di cư đến Hàn Quốc, giảm 1,28% trong một năm

15/12/2023 10:31Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small printBộ Giao thông vận tải và Đất đai đã chọn tổng cộng 20 địa điểm cho các dự án tái tạo đô thị trong nửa cuối năm nay. Kế hoạch là đầu tư khoảng 1,2 nghìn tỷ won vào tài chính ở đây.


Bộ Môi trường và Viện Tài nguyên sinh vật quốc gia công bố vào ngày 14 rằng 1,364,497 loài chim mùa đông thuộc 103 loài đã được quan sát sau khi tiến hành một cuộc điều tra đồng thời về loài chim di cư mùa đông trong 3 ngày kể từ ngày 8.


Điều tra dân số chim mùa đông đồng thời được tiến hành hàng tháng từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau để xác đinh xu hướng phân bổ quốc gia của các loài chim di cư và sử dụng chúng để ứng phó với dịch cúm gia cầm AI độc lực cao. Tổng số loài chim di cư giảm lần lượt là 12,8% và 10,3% vào năm 2022 và năm 2021 so với cùng kỳ.


Theo khu vực, số lượng chim di cư lớn nhất được tìm thấy ở tỉnh Chungcheongnam, tiếp theo là Jeollanam, Gyeonggi (bao gồm Seoul và Incheon) và Gyeongsangnam. Theo vị trí, đó là Hồ Geumho và Sông Imjin. Xét theo loài chim di cư, ngỗng có số lượng nhiều nhất với khoảng 330 nghìn con, tiếp theo là ngỗng với 220 nghìn con, ngỗng thông thường với 140 nghìn con và vịt trời với 130 nghìn con.


Bộ Môi trường baos cáo kết quả mùa đông năm nay rằng: "Chúng tôi sẽ chia sẻ và tiến hành giám sát, quản lý kiểm soát truy cập và thu thập mẫu ít nhất mỗi tuần một lần tại 87 môi trường sống của chim di cư từ tháng 2 đến tháng 3 năm sau, khi các loài chim mùa đông di cư về phía bắc. Ở những khu vực xảy ra dịch cúm gia cầm có khả năng gây bệnh cao, việc giám sát đặc biệt được tiến hành ít nhất 3 lần một tuần".


Yang Ga-hee