Hàn Quốc hoàn trả phí bảo hiểm phụ phí cho 2633 nạn nhân của lừa đảo bảo hiểm ô tô

18/12/2023 17:47Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print


Ngày 18, Cơ quan Giám sát Tài chính cho biết đang vận hành hệ thống tự động hoàn trả phí bảo hiểm phụ phí mà nạn nhân của lừa đảo bảo hiểm ô tô (người ký hợp đồng bảo hiểm) phải đóng một cách không thỏa đáng.

Cơ quan Giám sát Tài chính sẽ hoàn trả 1 tỷ 280 triệu won phí bảo hiểm phụ phí cho 2633 nạn nhân bị lừa bảo hiểm xe ô tô trong khoảng 1 năm, từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 9 năm nay. Đây là con số tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước. Số vụ ký hợp đồng hoàn trả và số người nhận hoàn trả cũng tăng lần lượt 16,3% và 1237 vụ so với cùng kỳ năm trước. Đối với trường hợp nạn nhân không nhận điện thoại, thì sẽ tích cực thông báo sự thật đối tượng được hoàn trả thông qua tin nhắn, bưu kiện, thông báo kakaotalk.


Giới bảo hiểm thiệt hại cũng đang tiến hành trình tự hoàn trả bổ sung kể cả nạn nhân lừa đảo bảo hiểm không đăng ký bổ sung. Tuy nhiên, đối với khách hàng không nhận được thông báo hoàn trả do thay đổi số điện thoại thì có thể trực tiếp kiểm tra sự thật nạn nhân bị lừa đảo bảo hiểm thông qua 'Hệ thống tra cứu tổng hợp phí bảo hiểm nộp thừa' của Cơ quan Phát triển bảo hiểm và tiến hành đăng ký hoàn trả phí bảo hiểm phụ phí.


Trong tương lai, Cơ quan Giám sát Tài chính dự định sẽ nỗ lực một cách tích cực để hoàn trả nhanh chóng phí bảo hiểm bổ sung cho nạn nhân của lừa đảo bảo hiểm xe ô tô.


Choi Jung-ahh