Ngân hàng Nonghyup tuyển dụng nhân viên công khai vào nửa đầu năm sau

19/12/2023 11:31Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Ngân hàng Nonghyup NH

Ngân hàng Nonghyup NH cho biết sẽ tiến hành 'Tuyển dụng công khai nửa đầu năm 2024' với quy mô khoảng 530 nhân viên.

Việc tuyển dụng nhân viên mới nửa đầu năm sau sẽ được tiến hành sau khi phân thành các lĩnh vực thường và IT ( Công nghệ thông tin). Đối với lĩnh vực thường, sẽ tuyển dụng nhân tài tập trung vào khu vực đơn vị tỉnh thành phố. Sau khi cân nhắc các đặc tính về đia lý như khu vực bờ tây Chungnam, khu vực Yeongdong Gangwon thì sẽ tiến hành việc tuyển dụng phân loại.


Ngân hàng Nonghyup dự định sẽ tiến hành tuyển dụng công khai bằng phương thức không giới hạn độ tuổi, giới tính, học lực, chuyên ngành. Để các ứng viên dễ dàng tiếp cận hơn, sẽ tiến hành kỳ thi viết thông qua online.


Hơn nữa, thông qua việc tuyển dụng ngân hàng còn dự định thực hiện trách nhiệm mang tính xã hội như ưu tiên người tàn tật và đối tượng nhận được danh dự quốc gia. Thời gian nộp hồ sơ từ 18~26, thông qua trang tuyển dụng của Ngân hàng Nonghyup. Sau khi trải qua thẩm định hồ sơ, thi viết online, phỏng vấn, dự định sẽ thông báo người đỗ cuối cùng vào tháng 2 năm sau.


Giám đốc Ngân hàng Nonghyup NH Lee Seok-yong đã nói: "Để trở thành ngân hàng thu hút mà khách hàng tìm kiếm đầu tiên, chúng tôi sẽ thu hút những nhân tài có tiềm năng vô hạn và ý tưởng mới lạ, không ngừng hỗ trợ và đầu tư vì sự phát triển của mỗi cá nhân và tăng cường tính chuyên môn cho nhân viên".


Jung Geum-min