Lotte Logistics tổ chức thành công sự kiện quyên góp đồ chơi cũ

22/12/2023 10:24Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Lotte Logistics

Lotte Logistics đã tổ chức thành công 'Sự kiện quyên góp đồ chơi cũ'. Công ty cho biết đã nhận quyên góp đồ chơi không sử dụng từ các gia đình sau đó đóng gói lại, tiến hành hoạt động cống hiến xã hội gửi đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Công ty đã nhận đăng ký quyên góp đồ chơi thông qua SNS chính thức Lotte Logistics từ ngày 17 đến ngày 26 tháng trước. Sự kiện đã nhận được nhiều sự hưởng ứng tích cực từ mọi người đến nỗi trước khi kết thúc việc nhận đăng ký, đã vượt mức mục tiêu là 500 người quyên góp.


Đồ chơi quyên tặng sẽ gửi đến từng gia đình thông qua hệ thống vận chuyển giao hàng. Hơn nữa, từ này 14 đến ngày 18 vừa qua, các nhân viên ở thành phố Icheon và thành phố trực thuộc Gwangju tiến hành hoạt động tình nguyện tái sử dụng đồ chơi được quyên tặng.


Lotte Logistics cũng đã gửi một phần đồ chơi quyên góp được đóng gói cẩn thận đến cho các em ở 'Phòng khám trẻ em Bobas' thuộc thành phố Yongin, Gyeonggi. Những đồ chơi còn lại dự định sẽ được gửi tặng đến trẻ em thuộc trung tâm phúc lợi trẻ em trong khu vực.


Quan chức Lotte Logistics đã nói: "Chúng tôi sẽ tiến hành nhiều hơn nữa các hoạt động ESF thông qua hoạt động chia sẻ có ý nghĩa cùng với cộng đồng".


Kim Ah-ryeon