Thành lập khu du lịch không rào cản để ai cũng có thể được đi du lịch

29/12/2023 12:59Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Tổng công ty du lịch Hàn Quốc

Bộ Du lịch Thể thao và Du lịch cùng với Tổng công ty du lịch Hàn Quốc thực hiện 'tuyển chọn dự án tăng cường tính liên kết du lịch không rào cản năm 2024' cho đến ngày 29 tháng 2 năm 2024, dành cho đối tượng các địa phương trên toàn quốc.

Dự án tính liên kết du lịch không rào cản với mục tiêu thành lập môi trường du lịch không bị giới hạn về tính tiếp cận thông tin, dịch vụ, sử dụng các nguồn du lịch trọng điểm, di chuyển đến các điểm du lịch trong khu vực để đảm bảo quyền tận hưởng du lịch của tất cả các du khách, bao gồm những người yếu thế trong việc du lịch chẳng hạn như người tàn tật, du lịch gia đình có trẻ sơ sinh đi cùng, người cao tuổi, sản phụ. Năm 2022, thành phố Gangneung, Gangwon đã được chọn là 'thành phố du lịch không tàn tật số 1'.


Địa phương được chọn cuối cùng dự định sẽ được hỗ trợ tối đa 4 tỷ won chi tiêu quốc gia trong vòng 3 năm. Cùng với sự hợp tác của Tổng công ty du lịch Hàn Quốc, sẽ thúc đẩy nhiều dự án đa dạng khác như cải thiện giao thông du lịch không rào cản, cải thiện cơ sở hạ tầng du lịch không rào cản (bao gồm các cơ sở tư nhân như nhà nghỉ, nhà ăn, cơ sở mua sắm).


Có thể tham khảo mọi thông tin liên quan trên tất cả trang chủ du lịch và công thông tin ngành du lịch Hàn Quốc.


Kim Seung-hwan