Chung Ho Nice trao gửi quỹ tình yêu hàng xóm cho gia đình thiếu thốn hệ thống sưởi ấm

05/01/2024 15:21Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Chung Ho Nice

Chung Ho Nice cho biết vào ngày 5 rằng Trụ sở Phong trào tình yêu nhỏ, một tổ chức tình nguyện nội bộ đã chuyển 5 triệu won quỹ tình yêu hàng xóm để cải thiện môi trường sống của những người khó khăn tại Trụ sở Good Neighbors Seoul vào ngày 4.

Qũy tình yêu hàng xóm được chuyển đến lần này đã được chuẩn bị thông qua walking challenge của nhân viên "Bước đi ấm áp, chia sẻ hạnh phúc" nhằm nâng cao sức khỏe cho nhân viên cùng với việc thực hiện quản lý môi trường, xã hội, quản trị (ESG).


Chiến dịch này là chiến dịch quyên góp một số tiền nhất định khi số bước đi tích lũy của nhân viên Chong Ho Nice đạt được mục tiêu 5 triệu bước thông qua ứng dụng di động. Tính đến ngày 31/12 năm ngoái, kết quả thực hiện trong 40 ngày tích lũy được hơn 13 triệu bước đi với sự tham gia của hơn 100 nhân viên của Chong Ho Nice.


Đây là lần thứ 2 trong năm công ty thực hiện dự án cải thiện môi trường sống được tiến hành với sự tham gia của nhân viên. Thông qua chiến dịch bảo vệ môi trường của nhân viên vào tháng 6 năm ngoái, công ty đã cải thiện môi trường sống của các gia đình bị thiệt hại do lũ lụt. Qũy được trao gửi lần này dự định sẽ sử dụng để cải thiện môi trường sống của những gia đình thiếu thốn hệ thống sưởi.


Lee Soo-il