Hàn Quốc áp dụng bảo hiểm thuốc ốm nghén trong nửa đầu năm nay

12/01/2024 10:26Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small printTrợ cấp bảo hiểm y tế dự kiến sẽ được áp dụng từ nửa đầu năm nay cho các loại thuốc gây nghén để giảm triệu chứng ốm nghén cho 7~8 người trong số 10 phụ nữ mang thai. Giá trung bình của một viên thuốc ốm nghén là khoảng 2000 won, nếu uống 2 viên mỗi ngày theo liều khuyến cáo thì mỗi tháng sẽ phải chi trả lên đến 120.000 won. Vì đây là loại thuốc không có bảo hiểm y tế nên giá của mỗi hiệu thuốc cũng khác nhau.


Theo Bộ Y tế và Phúc lợi vào ngày 12, Viện Đánh giá và Thẩm định bảo hiểm y tế đang tiến hành đánh giá phù hợp của lương đối với nhuận tràng của 8 công ty dược phẩm. 


Vào tháng 8 năm ngoái, các công ty dược phẩm này đã đăng ký một danh sách các loại thuốc trợ cấp bảo hiểm đối với thuốc gây nghén của công ty mình. Thời gian cần thiết cho đến khi đăng ký vào danh sách trợ cấp bảo hiểm và thông báo giá thuốc là 150 đến 200 ngày, thuốc ốm nghén có thể được áp dụng trong nửa đầu năm nay.


Đánh giá mức lương phù hợp là quá trình xem xét hiệu quả, công dụng và giá cả mong muốn của thuốc đã đăng ký để tìm hiểu xem có đủ giá trị để hỗ trợ giá thuốc bằng bảo hiểm y tế hay không. Sau khi Viện Đánh giá và Thẩm định hoàn tất việc xem xét, Công đoàn Bảo hiểm y tế sẽ thương lượng giá thuốc, cuối cùng Bộ Y tế và Phúc lợi sẽ thẩm định tính lành mạnh của thuốc rồi mới công bố giá thuốc.


Yang Ga-hee