Vật giá sản xuất trong tháng 12 tăng trở lại sau 3 tháng, nông sản và khí đốt công nghiệp tăng

23/01/2024 09:54Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Ngân hàng Hàn Quốc

Giá nông sản cùng với khí đốt dùng trong công nghiệp tăng, đồng thời chỉ số vật giá sản xuất trong tháng trước tăng 0.1%. Do đó, vật giá sản xuất giảm trogn 2 tháng liên tiếp đã tăng trở lại chỉ sau 3 tháng. Xu hướng giá sản xuất được phản ánh qua giá tiêu dùng từ 1~3 tháng sau đó, cũng là dấu hiệu cho thấy mức tăng giá tiêu dùng trong tương lai.

Năm ngoái, giá sản xuất ghi nhận mức tăng 1.6%. Ngày 23, theo Ngân hàng Hàn Quốc, chỉ số vật giá sản xuất trong tháng 12 là 121.19 (năm 2015=100), tăng 0.1% so với tháng 11 (121.02) và tăng 1.2% so với tháng 12 năm trước.


Đội trưởng Đội Thống kê vật giá thuộc Cục Thống kê Kinh tế của Ngân hàng Hàn Quốc Yoo Seung-wook giải thích rằng: "Mặc dù sản phẩm dầu, sản phẩm hóa học giảm tuy nhiên nông sản cùng với khí đốt dùng trong công nghiệp tăng nên vật giá sản xuất tăng so với những tháng trước".


Xét về mặt hàng, sản phẩm chăn nuôi (-2.7%) giảm tuy nhiên sản phẩm nông nghiệp(9.3%) và thủy hải sản (4.6%) tăng nên sản phẩm nông-lâm-thủy sản tăng 4.9% so với các tháng trước. Máy tính, các máy móc điện tử và quang học mặc dù tăng (0.2%) tuy nhiên sản phẩm dầu và than đá (-3.7%), sản phẩm hóa học (-0.7%) giảm nên khiến cho sản phẩm công nghiệp giảm 0.4% so với tháng trước.


Khí đốt dùng trong công nghiệp tăng 6.7% nên điện lực,khí đốt,nước và chất thải tăng 1.0% so với tháng trước, đối với ngành dịch vụ thì dịch vụ nghỉ ngơi và ăn uống (0.5%), dịch vụ tài chính và bảo hiểm (0.8%) tăng nên ngành dịch vụ cũng tăng 0.3% so với tháng trước.


Chỉ số vật giá cung cấp trong nước là chỉ số đo lường biến động giá cả bao gồm những mặt hàng nhập khẩu. Chỉ số vật giá trong nươc cũng giảm 0.2% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước giảm 0.1%. Hàng hóa cuối cùng tăng (0.2%) tuy nhiên nguyên liệu thô (-2.1%) cùng với hàng hóa trung gian (-0.2%) giảm.


Lee Sun-young