Hàn Quốc khuyến khích các trường đại học hạn chế công khai xuất thân trường học khi tuyển dụng

24/01/2024 13:50Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Uỷ ban Nhân quyền Quốc gia

Ngày 24, Uỷ ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc cho biết , đã khuyến nghị các trường đại học dân lập hạn chế học lực trong quá trình tuyển dụng nhân viên và ban giám hiệu nên cải thiện thói quen công khai trường xuất thân của thí sinh, nhưng Đại học A đã không chấp nhận điều này.

Vào tháng 6 năm 2022, Uỷ ban Nhân quyền Quốc gia đã tiến hành một cuộc điều tra trực tiếp về việc có nên hạn chế trình độ học vấn hoặc công khai các xuất thân trường học trong quá trình tuyển dụng nhân viên hay không đối với đối tượng 10 trường đại học dân lập trên toàn quốc.


Theo kết quả điều tra, Uỷ ban Nhân quyền Quốc gia đã yêu cầu hiệu trưởng của 8 trường đại học không hạn chế học lực khi tuyển dụng nhân viên, và khuyến cáo hiệu trưởng của 9 trường đại học nên cải thiện thói quen thông báo cho ban giám khảo về xuất thân học lực của thí sinh.


Về vấn đề này, hầu hết các trường đại học cho biết họ sẽ chấp nhận lời khuyên của Uỷ ban Nhân quyền. Tuy  nhiên, trường đại học A đã trả lời rằng không thể đáp ứng được hết cáo khuyến nghị của Uỷ ban Nhân quyền. Đại học B cũng nói rằng họ sẽ không cung cấp thông tin về xuất thân trường học của ứng viên cho ban giám khảo tuyển dụng, nhưng rất khó để bãi bỏ ngay lập tức các hạn chế về trình độ học vấn khi tuyển dụng nhân viên hành chính.


Uỷ ban Nhân quyền Quốc gia nhận định rằng trường đại học A từ chối khuyến nghị của Uỷ ban và trường đại học B từ chối một phần khuyến nghị.


Người phụ trách Uỷ ban Nhân quyền Quốc gia đã nói: "Việc các trường đại học dân lập chỉ yêu cầu mà không xem xét xem liệu học lực đó có cần thiết trong việc vận hành công việc hay không trong quá trình tuyển dụng nhân viên là không hợp lý".


Tiếp đó, người này còn nói và nhấn mạnh về lo ngại việc công khai và thẩm định xuất thân trường học của ứng viên sẽ xuất hiện tình trạng ưu tiên hoặc loại trừ xuất thân trường học và chỉ quan trong đến thứ hạng. Ông cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc cải thiện quy trình tuyển dụng dựa trên định kiến và sự phân biệt mà không có lý do chính đáng.


Park Joo-yeon