Tập đoàn Tài chính Woori thực hiện dự án tìm lại đôi mắt sáng cho trẻ em Việt Nam

29/01/2024 16:29Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Qũy Tương lai Tài chính Woori

Qũy Tương lai Tài chính Woori của Tập đoàn Tài chính Woori cho biết vào ngày 29 rằng đã hỗ tợ chi phí y tế như phẫu thuật mở mắt cho 120 trẻ em, trẻ vị thành niên của các gia đình có thu nhập thấp (hộ nghèo, hộ cận nghèo) tại Việt Nam.

Lần hỗ trợ phẫu thuật mắt dành cho trẻ em, trẻ vị thành niên Việt Nam lần này là 'Dự án Look&Hear' được mở rộng ra nước ngoài. Đây là dự án cống hiến xã hội tiêu biểu của Qũy Tương lai Tài chính Woori, để hỗ trợ chi phí phẫu thuật và chi phí điều trị phục hồi dành cho trẻ em, trẻ vị thành niên của các gia đình thu nhập thấp có con em khuyết tật về mắt và thính giác. 


Qũy Tương lai Tài chính Woori được tổ chức từ tháng 9 năm ngoái cho đến hiện tại, trong thời gian đó đã tìm lại được tiếng nói cũng như ánh sáng cho 60 trẻ em, thiếu nhi.


Để thực hiện dự án lần này, Qũy Tương lai Tài chính Woori đã đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh ở Việt nam vào ngày 23 tháng 1, cùng với Bệnh viện Kim's Eye & Dasom Polyclinic thuộc khu vực Phố Mỹ Hưng ký bản ghi nhớ cho 'Dự án Look&Hear Việt Nam'.


Từ tháng 2, sau khi xem xét đơn chuẩn đoán và hoàn cảnh kinh tế đối với những trẻ em, trẻ vị thành niên của các gia đình có thu nhập thấp tại Việt Nam đã chọn ra những trẻ em nhận được hỗ trợ. Mặt khác, những trẻ thuộc gia đình g đa văn hóa từ Hàn Quốc sang Việt Nma cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ trong dự án này.


Chủ tịch Lee Jong-ryong của Qũy Tương lai Tài chính Woori cho biết: "Thông qua dự án này mong rằng những thế hệ tương lai của Việt Nam sẽ phát triển những ước mơ vô tận".


Jo Eun-guk