Cứ 10 sinh viên trường y thì có đến 6 sinh viên nộp đơn bảo lưu, chỉ trong 4 ngày đã có đến 12,000 sinh viên

22/02/2024 14:17Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhap

Trong khi các sinh viên trường y trên toàn quốc quyết định đồng loạt bảo lưu việc học vì phản đối việc tăng số lượng trường y thì chỉ trong 1 ngày (ngày 21) đã có hơn 3025 sinh viên trường y đăng ký bảo lưu. Đến thời điểm hiện tại, có tổng 12,000 sinh viên đăng ký bảo lưu cho thấy cứ 10 sinh viên trường y thì có đến 6 người nộp đơn nghỉ học.

Theo Đội chính sách tình hình trường y của Bộ Giáo dục vào ngày 22, tính đến 6 giờ tối ngày hôm trước đã thống kê được có đến 3025 sinh viên trường y đăng ký bảo lưu. Tiếp sau ngày 19 có 1133 người, ngày 20 có 7,620 người thì chỉ trong 4 ngày đã có 11,788 sinh viên thuộc 34 trường y trên toàn quốc đăng ký bảo lưu.


Tính đến tháng 4 năm ngoái, trong số 18,793 sinh viên đang theo học các trường y khoa trên toàn quốc thì có đến 62,7% đăng ký bảo lưu.


Theo Bộ Giáo dục, trong số các trường hợp được chấp thuận bảo lưu trong 4 ngày qua thì có 44 trường hợp không liên quan đến chính sách của Chính phủ, mà bởi các lý do như nhập ngũ, vấn đề sức khỏe, lưu ban. Số còn lại có vẻ như đã nộp đơn xin bảo lưu để cùng nhau nghỉ học tập thể.


Mặc dù Bộ Giáo dục vẫn chưa công khai số lượng nghỉ học và tên các trường học cụ thể, tuy nhiên các trường y vẫn đang công khai thông tin về việc tham gia nghỉ học tập thể thông qua đội TF.


Xét về trường học, thì Trường Đại học Kyunghee có 561 sinh viên, Trường Đại học Yonsei có 539 sinh viên, Trường Đại học Korea có 378 sinh viên, Trường Đại học nữ Ehwa có 280 sinh viên, Trường Đại học Sungkyunggwan có 213 sinh viên, Trường Đại học Ajou có 228 sinh viên, Trường Đại học Inha có 245 sinh viên, Trường Đại học Konyang có 289 sinh viên, Trường Đại học Gangwon có 231 sinh viên, Trường Đại học Chungbuk có 247 sinh viên, Trường Đại học y khoa Wonju có 514 sinh viên, Trường Đại học Jeonbuk có 646 sinh viên, Trường Đại học Jeonnam có 282 sinh viên, Trường Đại học Wonkwang có 454 sinh viên, Trường Đại học Kyungbpook có 510 sinh viên, Trường Đại học Busan có 582 sinh viên, Trường Đại học Jeju có 186 sinh viên.


Được biết, các sinh viên trường y của các trường đại học như Trường Đại học Hanyang, Trường Đại học Chungnam, Trường Đại học Cha, Trường Đại học Eulji, Trường Đại học Joseon, Trường Đại học Youngnam, Trường Đại học Catholic Daegu, Trường Đại học Kyemyung, Trường Đại học Quốc gia Gyeongsang cũng đã nộp đơn bảo lưu tập thể.


Các hành động tập thể như từ chối các tiết học cũng xuất hiện. Bộ Giáo dục cho biết đã xác nhận các hành vi từ chối các tiết học tại 10 trường y trên toàn quốc.


Bộ Giáo dục cho biết lập trường rằng việc bảo lưu tập thể sẽ không thuộc vào điều kiện nghỉ học theo quy định của nhà trường, khuyến cáo các trường y quản lý quy định nhà trường một cách nghiêm khắc. Trong tường hợp chấp thuận việc bảo lưu dù không tuân thủ quy trình hoặc điều kiện, thì Bộ Giáo dục có thể sẽ thực hiện các biện pháp khắc phục tại các ngôi trường trên theo Luật giáo dục đại học.


Hành động tập thể nếu kéo dài trong thời gian dài, các học sinh đó có thể bị 'lưu ban tập thể'. Theo quy định trường học của hầu hết các trường y, thì nếu vắng mặt trên 1/3 hoặc 1/4 số buổi học có thể bị F. Nếu nhận điểm F dù chỉ là một môn học thì có thể bị xử lý 'lưu ban'.


Park Ji-suk