Số người tìm việc trong tháng 2 ở Hàn Quốc tăng 329,000 người, duy trì mức tăng 30,000 người trong 2 tháng liên tiếp

13/03/2024 09:54Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhap

Số lượng người tìm việc trong tháng trước là gần 330.000 người, duy trì con số 30.000 người trong 2 tháng liên tiếp.

Theo 'Xu hướng tuyển dụng tháng 2' do Cục thống kê công bố vào ngày 13, số lượng người tìm việc trong tháng trước là 28.043.000 người, tăng hơn 329,000 người so với cùng kỳ năm trước.


Số lượng người tìm việc đã tăng từ 277,000 người tháng 11 năm ngoái lên 38,000 người vào tháng 1 năm nay. Trong tháng trước đã duy trì mức 30,000 người, cho thấy mức độ tăng không đáng kể.


Xét về từng độ tuổi thì độ tuổi trên 60 tăng 297,000 người. Độ tuổi 50 và độ tuổi 30 lần lượt tăng 84,000 người và 71,000 người, trong khi đó độ tuổi 40 và độ tuổi 20 lần lượt giảm 62,000 người, và 29,000 người.


Xét về ngành nghề trong khi các ngành như Hành chính công cộng và Hành chính bảo chứng xã hội, ngành Công nghệ Thông tin, Ngành khoa học chuyên môn và dịch vụ kỹ thuật tăng thì các ngành như Nông-Lâm-Ngư nghiệp, ngành dịch vụ giáo dục, ngành bất động sản lại giảm.


Tỷ lệ tuyển dụng tính theo tiêu chuẩn trên 15 tuổi là 61,6%, tăng 0,5 point so với một năm trước. Đây là chỉ số cao nhất so với các tháng 2 của những năm trước, kể từ tháng 7 năm 1982.


Tỷ lệ tuyển dụng đối với tiêu chuẩn từ 15~60 tuổi là 68,7%, tăng 0,7% so với một năm trước. Đây cũng là chỉ số cao nhất so với các tháng 2 của những năm khác, kể từ sau năm 1989.


Tỷ lệ thất nghiệp là 3,2%, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước.


Lee Ji Hoon