Số lao động có việc làm ở Hàn Quốc vào năm ngoái tăng, tuy nhiên ngành chế tạo có xu hướng giảm

10/01/2024 09:55Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhap

Số người có việc làm vào năm ngoái tăng hơn 300,000 người. Nhìn có vẻ tỷ lệ tuyển dụng đạt ở mức cao, cao nhất từ trước đến nay tuy nhiên số lao động có việc ở độ tuổi thanh niên và ngành chế tạo lại giảm.

Theo 'Phướng hướng tuyển dụng theo năm và tháng 12 năm 2023' do Cục Thống kê công bố vào ngày 10, số lao động có việc làm vào năm ngoái là 28,416,000 người, tăng 327,000 người (1,2%) so với các năm khác.


Số lao động có việc làm tăng 301,000 người vào năm 2019, rồi giảm 218,000 người vào năm 2020 khi mà dịch covid lan rộng, sau đó lại chuyển sang xu hướng tăng 369,000 người vào năm tiếp theo. Năm 2022 tăng 816,000 người, là con số tăng mức cao nhất sau 22 năm kể từ năm 2000.


Số người có việc làm ngành chế tạo giảm 43,000 người. Sau khi tăng khoảng 135,000 người vào năm 2022, đã có xu hướng giảm chỉ trong vòng 1 năm. Ngành bán sỉ và bán lẻ cũng giảm 37,000 người và đang có xu hướng tiếp tục giảm. Ngược lại, ngành y tế và ngành dịch vụ phúc lợi xã hội, ngành nghỉ ngươi và cửa hàng ăn uống tăng lần lượt là 143,000 người và 114,000 người.


Xét về độ tuổi, độ tuổi trên 60 tăng 366,000 người, độ tuổi 50 tăng 59,000 người, độ tuổi 30 tăng 54,000 người. Ngược lại, độ tuổi thanh thiếu niên (15~29 tuổi) giảm 98,000 người, độ tuổi 40 giảm 54,000 người. Tỷ lệ tuyển dụng trên 15 tuổi là 62,6%, tăng 0,5 point so với năm trước. Đây là mức cao nhất kể từ khi số liệu được thống kê vào năm 1963.


Tỷ lệ tuyển dụng từ 15~64 tuổi theo tiêu chuẩn OECD là 69,2%, tăng 0,7 point, đạt mức cao nhất.


Số người có việc làm vào tháng trước là 28,093,000 người, tăng khoảng 285,000 người. Số lao động tìm việc tăng 211,000 người vào tháng 7 năm ngoái lên 346,000 người vào tháng 10, sau đó lại giảm 277,000 người chỉ trong vòng 1 tháng.


Lee Jung-yeon