Hàn Quốc công nhận bổ sung thêm 1432 nạn nhân lừa đảo tiền cọc nhà

18/04/2024 11:11Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhapnews

Công nhận bổ sung 1432 người là nạn nhân có thể nhận được sự hỗ trợ của Luật đặc biệt hỗ trợ thiệt hại lừa đảo tiền cọc nhà.

Bộ Giao thông vận tải và Đất đai cho biết vào ngày 18 rằng, trong cuộc họp toàn thể 'Uỷ ban hỗ trợ nạn thiệt hại lừa đảo jeonse' lần thứ 26, lần thứ 27 được tổ chức vào ngày 27 tháng trước và 17 tháng này, đã thẩm định tổng cộng 1846 trường hợp trong đó 1432 trường hợp được thông qua là nạn nhân lừa đảo tiền cọc nhà.


139 trường hợp có thể nhận lại tiền cọc nhà vì đăng ký bảo hiểm bảo chứng, hoặc ưu tiên hoàn trả trước không thuộc đối tượng được áp dụng. Có 223 trường hợp không được thông qua vì không đáp ứng đủ điều kiện nạn nhân.


114 trường hợp đăng ký phản đối, trong đó có 63 trường hợp xác nhận đã bổ sung đủ điều kiện trở thành người bị hại nên đã được tái thông qua.


Trong thời gian qua, Uỷ ban đã thông qua tổng cộng 15,433 trường hợp là nạn nhân của lừa đảo tiền cọc nhà. Tổng có 807 trường yêu cầu hoãn bán, đấu giá khẩn cấp cũng đã được thông qua.


Những người nhận được thông báo không được công nhận, hoặc trong trường hợp trong số những người thuê nhà được quyết định là nạn nhân lừa đảo tiền cọc nhà nhưng cần tái thẩm định lại vì các lý do như thay đổi điều kiện hoặc cần giải trình có thể nhận được sự cứu trợ thông qua quy trình đăng ký phản đối.


Người thuê nhà đang gặp khó khăn do lừa đảo jeonse có thể đăg ký quyết định người bị hại tại các tỉnh, thành phố trực thuộc.


Những người được quyết định là nạn nhân sau khi được ủy ban biểu quyết, có thể nhận hướng dẫn chi tiết về việc hỗ trợ thông qua chính quyền, hoaajc trung tâm hỗ trợ nạn nhân lừa đảo của Công ty bảo chứng đô thị nhà ở.


Jeon Won Joon