Hàn Quốc công nhận bổ sung 556 người là nạn nhân lừa đảo Jeonse, tổng 12,928 nạn nhân

22/02/2024 09:42Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhapnews

Công nhận bổ sung thêm 556 nạn nhân có thể nhận được hỗ trợ của Luật đặt biệt về việc hỗ trợ thiệt hại lừa đảo Jeonse.

Theo Bộ Giao thông vận tải và Đất đai cho biết vào ngày 22 rằng, trong cuộc họp toàn thể lần thứ 22 'Uỷ ban hỗ trợ thiệt hại lừa đảo Jeonse' được tổ chức vào ngày 21 vừa qua, đã xem xét thẩm định 720 trường hợp, 556 trường hợp được thông qua bổ sung là nạn nhân của lừa đảo Jeonse. 


61 trường hợp có thể nhận lại được toàn bộ số tiền cọc nhà do đã đăng ký bảo hiểm tiền cọc hoặc thuộc đối tượng ưu tiên thanh toán trước không nằm trong đối tượng được áp dụng điều kiện. Từ chối 81 trường hợp không đủ điều kiện nạn nhân. 


Trong số 720 trường hợp thì có tổng 38 trường hợp đăng ký phản đối. Trong số 36 trường hợp này, nếu được xác định bổ sung có đủ điều kiện trở thành nạn nhân thì cũng có thể tái thông qua là nạn nhân và nạn nhân lừa đảo tiền cọc nhà.


Tại các cuộc họp trong thời gian qua, có tổng 12,928 trường hợp được thông qua là nạn nhân lừa đảo Jeonse. Có tổng 787 trường hợp được thông qua về việc yêu cầu hoãn đấu giá nhà, bán nhà khẩn cấp.


Trong số những người thuê nhà được quyết định là nạn nhân lừa đảo Jeonse hoặc nhận thông báo không được công nhận, trong trường hợp cần tái xem xét thẩm định với lý do thay đổi điều kiện hoặc cần ký tên thì có thể nhận được sự hỗ trợ thông qua quy trình đăng ký phản đối.


Những người thuê nhà đang gặp khó khăn do lừa đảo Jeonse có thể đăng ký quyết định nạn nhân tại các tỉnh, thành phố có quyền hạn tại nơi cư trú.


Những người được quyết định là nạn nhân thông qua các cuộc họp biểu quyết có thể nhận được hướng dẫn chi tiết về chính sách hỗ trợ thông qua trung tâm hỗ trợ thiệt hại Jeonse của Công ty bảo chứng đô thị nhà ở (HUG) hoặc chính quyền xã địa phương.


Jeon Won-joon