Bộ Giáo dục Hàn Quốc vận hành "trung tâm không bạo lực học đường"

24/07/2023 15:57Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print


Hệ thống hỗ trợ đa dạng liên quan đến bạo lực trường học đã được hợp nhất hóa như là dịch vụ pháp lý học sinh bị hại, cải thiện quan hệ học sinh giữa kẻ gây hại và người bị hại, tư vấn trị liệu học sinh bị hại , xử lý vụ án bạo lực học đường.

Bộ Giáo dục cho biết vào ngày 24 rằng sẽ vận hành thí điểm "trung tâm không bạo lực học đường" từ học kì 2.


Trung tâm không bạo lực học đường được thành lập như một biện pháp tiếp theo của "Đối sách tổng hợp loại bỏ bạo lực học đường" được phát biểu vào tháng 4 vừa qua, là trung tâm mà đơn vị trường học hoặc học sinh bị hại bởi bạo lực học đường sẽ nhận được sự hỗ trợ phù hợp bằng cách chỉ với 1 lần đăng ký.


Bộ Giáo dục đã ra thông báo và đã chọn ra được Sở Giáo dục của 5 tỉnh, huyện, dự định sẽ vận hành trung tâm không bạo lực học đường từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay. Mục tiêu của Bộ giáo dục là bắt đầu từ năm sau sẽ vận hành trên toàn quốc.


Cùng với điều này, Bộ Giáo dục có kế hoạch lựa chọn 200 trường trong số các trường tiểu học trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường đặc biệt... và lựa chọn "trường dẫn đầu phòng chống bạo lực học đường" để vận hành.


Những trường học được tuyển chọn sẽ liên kết với các hoạt động giáo dục trường học tiến hành vận động ký kết trách nhiệm bạo lực học đường hứa sẽ nỗ lực thực hành, ngăn chặn bạo lực học đường giữa phụ huynh- học sinh- trường học, các chương trình hỗ trợ tình cảm, xã hội học sinh cũng được vận hành.


Phương pháp vận hành cụ thể, thì trường học hoặc Sở Giáo dục tỉnh, thành phố có thể tự quyết định.


Thứ trưởng Jang Sang Yoon cho biết " nếu vụ án bạo lực học đường xảy ra , thì việc hỗ trợ học sinh bị hại và sự ứng phó mang tính chuyên môn hiện trường trường học là rất quan trọng" " sau này sẽ hợp tác liên tục với Sở Giáo dục tỉnh, thành phố để nhanh chóng ổn định hiện trường trung tâm không bạo lực học đường và thiết lập ý thức trách nhiệm của các thành viên trong trường".


Park Ji Suk