Gangbuk-gu hỗ trợ phí sửa chữa, phí bảo hiểm xe lăn điện cho người tàn tật

10/08/2023 11:43Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
/Gangbuk-gu

Quận Gangbuk, Seoul cho biết vào ngày 10 rằng đã hỗ trợ phí sửa chữa xe lăn điện và xe máy điện để nâng cao sự tiện lợi di chuyển của người tàn tật.

Đối tượng hỗ trợ là người tàn tật đang sống ở Gangbuk-gu. Mỗi người có thể được nhận được 50% phí sửa chữa, trong phạm vi giới hạn 100.000won mỗi năm. Trong số những người khuyết tật, những hộ nghèo và hộ cận nghèo nhận hỗ trợ tối đa 300.000won.


Những người tàn tật có mong muốn nhận được hỗ trợ có thể đến trực tiếp hoặc gọi đến đường dây Cơ quan y tế Care-run.


Ngoài ra, Quận cũng hỗ trợ đăng ký bảo hiểm đối với tai nạn có thể phát sinh trong lúc sử dụng thiết bị hỗ trợ bằng điện như xe lăn điện hay xe đạp điện. Nếu là người tàn tật đăng ký giấy tờ ở khu vực Gangbuk-gu, thì ai cũng có thể nhận ưu đãi bảo hiểm mà không qua quy trình đăng ký nào.


Trường hợp xảy ra tai nạn trong lúc sử dụng thiết bị hỗ trợ bằng điện thì theo điều khoản có thể nhận được phí bảo hiểm tối đa lên đến 20.000.000 won bởi trách nhiệm bồi thường của bên thứ ba. Yêu cầu bảo hiểm có thẻ được thực hiện thanh toán trong vòng 3 năm kể từ ngày xảy ra sự cố. Yêu cầu bảo hiểm và những điều khoản chi tiết khác có thể nhận tư vấn thông qua yêu cầu tư vấn chuyên dụng.


Quận trưởng Gangbuk-gu, ông Lee Sun Hee đã nói: " Thông qua dự án hỗ trợ lần này, mong rằng quyền sinh hoạt và quyền di chuyển của người tàn tật được đảm bảo hơn nữa" " Ngoài điều này ra, thì chúng tôi cũng đã xúc tiến nhiều dự án khác có thể nâng cao sự tiện lợi cho người tàn tật như dự án hợp tác người tàn tật, trung tâm Career Plus, cơ sở tiện lợi dành cho người tàn tật".


Park Ah Ram