Tập đoàn Line trao học bổng để đào tạo nuôi dưỡng nhân tài trong khu vực

28/11/2023 13:55Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Công ty Xây dựng Line

Qũy Học bổng Line cùng với Công ty Xây dựng Line cho biết đã trao học bổng cho 30 'học sinh học bổng Line' nhận được thư giới thiệu từ hiệu trưởng 5 trường trung học phổ thông khu vực Damyang như Trường Trung học phổ thông Damyang, Songgang, Changpyeong, Hanbit và Trường trung học phổ thông Công nghiệp Damyang.

Hai cơ quan này liên tục hỗ trợ trong suốt 30 năm qua để giáo dưỡng nhân tài trong khu vực. Tiếp đó, vào ngày 3 vừa qua đã chi trả tiền học bổng cho toàn bộ học sinh theo học tại Trường tiểu học Mujeong, Damyang. 


Qũy học bổng Line cùng với Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng phương Đông cũng dự định sẽ chi trả tiền học bổng cho 80 em học sinh trung học phổ thông được chọn sau khi nhận được thư giới thiệu từ các trường trung học phổ thông thuộc Namgu, Busan. Từ năm 1995, Tập đoàn Line đã và đang triển khai nhiều dự án học bổng nhằm nuôi dưỡng chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, khích lệ sự cố gắng học tập của những nhân tài ưu tú khu vực Gwangju, Jeonnam. Số lượng học sinh nhận được ưu đãi trong thời gian qua vượt quá 2800 em.


Không chỉ thế, Tập đoàn còn tích cực trong việc hỗ trợ đối với những học sinh thuộc gia đình đa văn hóa, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những người làm nghệ thuật văn hóa. Cho đến gần đây còn tham gia với tư cách là công ty viện trợ chính thức cho 'Lễ hội Chungjang-ký ức Gwangju' trong suốt 7 năm. Cùng với đó, Tập đoàn cũng đồng hành trong nhiều hoạt động đa dạng để phát triển xã hội trong khu vực như Cuộc thi mỹ thuật Gwangju, Liên hoan phim thanh thiếu niên Hàn Quốc, Trang trí phòng học tập yêu thương.


Người phụ trách Tập đoàn Line đã nói:" Chúng tôi đã trao học bổng với mong muốn những em học sinh ưu tú trong khu vực trưởng thành trở thành nhân tài trong tương lai", "Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng nhiều hoạt động thúc đẩy nghệ thuật văn hóa, chẳng hạn như viện trợ cho ngành nghệ thuật".


Lee Cheol-hyun