Ngân hàng Shinhan & Market Boro ký thỏa thuận hợp tác 'dịch vụ tài chính chuỗi cung ứng'

29/11/2023 17:04Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Ngân hàng Shinhan

Ngân hàng Shinhan cho biết vào ngày 29 rằng đã cùng với Market Boro ký 'thỏa thuận công việc hỗ trợ dịch vụ BaaS tài chính chuỗi cung ứng' nhằm cùng nhau hợp tác thương mại điện tử.

Market Boro là doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển nền tảng "Food Spring" cung ứng thực phẩm giá rẻ cho những chủ cửa hàng kinh doanh, và nền tảng 'Market Bom' có thể quản lý dễ dàng số lượng đặt hàng, vận chuyển, đơn đặt hàng và thu tiền. Theo tiêu chuẩn cuối tháng 11 vừa qua, số tiền giao dịch tích lũy được khi vận chuyển nguyên liệu giao dịch giữa các doanh nghiệp với nhau B2B của Market Boro là 5,7 nghìn tỷ won.


Ngân hàng Shinhan dự định thông qua hiệp ước lần này sẽ cung cấp dịch vụ tài chính phản ánh nhu cầu của những công ty thành viên 'Market Bom" như áp dụng dịch vụ thanh toán tiện lợi chuyên dụng dành cho người mua nhằm thu hồi sớm số tiền bán hàng, dịch vụ tài chính mua hàng nhằm huy động thực phẩm.


Người phụ trách Ngân hàng Shinhan đã nói: "Thông qua hợp tác với Market Boro, chúng tôi sẽ xúc tiến tài chính cộng sinh có ích cho tất cả các doanh nghiệp vận chuyển, người tiêu dùng, thương nhân trong thị trường lưu thông thực phẩm B2B", "Chúng tôi cũng sẽ sử dụng dữ liệu sàn thương mại trong thị trường lưu thông và hiện thực hóa tài chính chuỗi cung ứng hình thức BaaS đa dạng".


Jung Geum-min