Hàn Quốc ứng phó mạnh đối với các cơ sở y tế quảng báo trái phép

18/01/2024 09:41Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Hiệp hội bác sĩ nha khoa Hàn Quốc

Hiệp hội bác sĩ nha khoa Hàn Quốc đã đứng ra ứng phó mạnh mẽ đối với các cơ sở nha khoa y tế liên tục lặp lại hành vi quảng cáo y tế trái phép.

Ngày 18 theo Hiệp hội, đã tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị định kỳ đầu tiên vào năm nay và thảo luận về các phương án ứng phó với các quảng cáo y tế trái phép, quyết định hợp tác với ban ngành liên quan để ứng phó đối với các quảng cáo y tế trái phép.


Lên kế hoạch thu thập các tài liệu chứng cứ và thông tin về các cơ sở nha khoa y tế lặp lại hành vi quảng cáo y tế trái phép và xem xét việc ứng phó mang tính pháp lý. Chỉ định văn phòng luật ở cấp Hiệp hội bác sĩ nha khoa Hàn Quốc để hỗ trợ việc soạn thảo đơn tố giác. Các biện pháp sau đó như nộp đơn tố giác, điều tra người trình diện sẽ được các bộ ngành liên quan đảm nhận.


Theo Hiệp hội bác sĩ nha khoa Hàn Quốc, theo như điều 56 khoản 1 Luật y tế thì việc quảng cáo y tế không được phép thực hiện ngoại trừ 'người thành lập cơ sở y tế', 'người đứng đầu cơ sở y tế', 'y bác sĩ'. Hiệp hội chỉ trích rằng "Nếu trong quảng cáo, tên của cơ sở y tế chưa được xác nhận thì có thể được xem là quảng cáo y tế trái phép có liên quan đến người không phải là y bác sĩ".


Tiếp đó, Hiệp hội còn nhấn mạnh rằng "Việc quảng cáo y tế đúng đắn phải để lại tên và số điện thoại của cơ sở y tế, trước khi đến cơ sở y tế sẽ không yêu cầu số điện thoại cá nhân của bệnh nhân", "Tuyệt đối không nên cung cấp thông in cá nhân do bị đánh lừa bởi các quảng cáo y tế trái phép".


Kim Si-young