Số sinh trong tháng 11 giảm mức thấp nhất, Hàn Quốc đang phải đối mặt với vấn đề dân số

24/01/2024 16:25Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhap

Số trẻ em được sinh ra vào tháng 11 năm ngoái là 10,000 trẻ em, đạt mức thấp nhất theo tiêu chuẩn tháng 11 hàng năm. Số người tử vong đối lập với số trẻ em được sinh ra, vì vậy dân số Hàn Quốc đang phải đối mặt với tình trạng giảm dân số tự nhiên trong suốt 49 tháng qua.

Theo Xu hướng dân số được Cục thống kế công bố vào ngày 24, số trẻ em được sinh ra trong tháng 11 năm ngoái là 17,531 trẻ em, giảm 1450 trẻ em (7,5%) so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức thấp nhất so với tháng 11 các năm khác, kể từ khi số liệu thống kê hàng tháng được ghi lại từ năm 1981.


Tuy nhiên, có vẻ đây là mức giảm đang dần chậm so với các tháng khác, chẳng hạn như tháng 8 giảm đến 12.8%, tháng 9 giảm đến 14.6%, tháng 10 giảm 8.4%. Tỷ lệ sinh sớm (có nghĩa là số trẻ em sinh ra trên 100 người) tính đến tháng 11 đã giảm 0.3 trẻ trong 1 năm.


Số trẻ em tính đến tháng 11 năm nay là 213,572 trẻ em, giảm 8.1% so với cùng kỳ năm trước và ghi ở mức thấp nhất. Cục thống kê cũng phân tích rằng càng về cuối năm thì số trẻ em được sinh ra càng có xu hướng giảm, khả năng cao cuối năm ngoái ghi mức thấp nhất từ trước đến nay.


Xét về khu vực, thì Chungbuk và Chungnam trong số 3 tỉnh thành phố có số trẻ em được sinh ra tăng trong khi đó Seoul và Busan là hai trong số 14 tỉnh thành phố có số lượng trẻ được sinh ra giảm.


Số người tử vong trong tháng 10 là 3255 người, tăng khoảng 99 người (tức 0.3%) so với một năm trước. Đây là con số ghi được cao nhất tính đến thời điểm tháng 11.


Số người tử vong và số trẻ em được sinh ra tỷ lệ nghịch với nhau, dân số trong tháng 11 giảm tự nhiên 12,724 người. Kể từ tháng 11 năm 2019, dân số đang có xu hướng giảm dần trong suốt 49 tháng qua.


Số vụ đăng ký kết hôn trong tháng 11 là 16,695 vụ, giảm 760 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Số vụ ly hôn là 7923 vụ, cùng thời điểm giảm 575 vụ (6.7%).


Lee Ji-hoon