Hanwha Life thúc đẩy đào tạo nhân tài tương lai của Việt Nam

29/02/2024 16:54Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Hanwha Life

Là một doanh nghiệp toàn cầu, Hanwha Life đang đẩy nhanh việc phát triển và đào tạo những nhân tài trong tương lai Việt Nam để cùng cộng sinh và tương trợ với cộng đồng xã hội tại Việt Nam. 

Hanwha Life đã cùng với Trường Đại học ICT Hàn-Việt thuộc Đại học Quốc gia Đà Nẵng, Qũy trẻ em Ô xanh ký kết thỏa thuận hợp tác vì dự án đào tạo nhân tài tương lai ngành tài chính.ICT Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam vào ngày 29 vừa qua (giờ địa phương).


Theo như thỏa thuận, trong năm nay Hanwha Life sẽ tiến hành các chương trình theo giai đoạn vì dự án đào tạo nhân tài tương lai lĩnh vực tài chính.ITC tại Việt Nam. Dự định xây dựng quá trình giáo dục và nâng cao cơ sở hạ tầng giáo dục fintech, tăng cường năng lực của thế hệ trẻ và giảng viên tương lai của Việt Nam. Truyền tải các bí quyết tài chính và fintech của Hanwha Life phù hợp với chiến lược kinh doanh giáo dục quốc gia của Việt Nam liên quan đến lĩnh vực ICT nhận được sự quan tâm cao tại Việt Nam.


Phó giám đốc Hong Jung Pyo cho biết: "Thỏa thuận lần này nằm ngoài các hoạt động xã hội bảo hộ những trẻ em và người dân trong khu vực mà Hanwha Life tiến hành từ trước đến giờ, nhân kỷ niệm năm thứ 16 tiến vào thị trường Việt Nam thì đây cũng là thử thách có một ý nghĩa cao hơn trong việc thúc đẩy mang tính chiến lược dành cho thế hệ trẻ tương lai của hai nước", "Thông qua việc đào tạo thế hệ trẻ, tìm kiếm nhân tài từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục tài chính.ICT, dự định trong tương lai sẽ cùng đồng hành đôi bên cùng có lợi với tư cách là một thành viên trong cộng đồng xã hội Việt Nam".


Với một phần trong hoạt động cống hiến xã hội toàn cầu từ năm 2014, Hanwha Life đã cùng với Chính phủ Việt Nam liên tục mở rộng các chiến dịch cải thiện nhân thức người dân để hình thành nên một môi trường đào tạo và đề phòng bạo lực trẻ em, xây dựng các bệnh viện trẻ em để bảo vệ sức khỏe sản phụ và trẻ em, hỗ trợ các dịch vụ y tế và xây dựng cơ sở hạ tầng y tế khu vực.


Cho Eun Guk