[Hỗn loạn y tế] Tiến hành đình chỉ giấy phép đối với các bác sĩ chuyên khoa rời khỏi hiện trường y tế

21/03/2024 14:19Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhapnews

Bắt đầu từ tuần sau, Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu tiến hành xử phạt đình chỉ giấy phép đối với những bác sĩ chuyên khoa không trở lại làm việc tại hiện trường y tế, vi phạm lệnh bắt đầu công việc của Chính phủ.

Park Min Soo- Phó Tổng giám đốc Trụ sở kiểm soát tai nạn trung tâm hành động tập thể các y bác sĩ cho biết trong cuộc họp sáng nay vào ngày 21 rằng "Từ tuần sau sẽ bắt đầu xử phạt đình chỉ tư cách hành nghề đối với những người vi phạm lệnh bắt đầu công việc theo nguyên tắc".


Tiếp đó ông cũng kêu gọi các bác sĩ chuyên khoa hãy quay trở lại hiện trường y tế trong thời gian sớm nhất.


Bộ Y tế và Phúc lợi bày tỏ quan đểm sẽ hành động theo nguyên tắc và pháp luật, như áp dụng quy quy chế đào tạo đối với các bác sĩ chuyên khoa đã rời khỏi nơi làm việc và vi phạm lệnh bắt đầu công việc. Theo quy định liên quan, cho đến cuối tháng này tất cả các bệnh viện đào tạo phải hoàn tất đăng ký bổ nhiệm bác sĩ chuyên khoa vào 'Hệ thống quản lý tình hình đào tạo', vì bắt đầu từ tháng 3 sẽ không thể bắt đầu đào tạo nếu không được đăng kýl, nên sẽ không thể trở thành bác sĩ nội trú trong năm tới.


Hơn nữa, theo 'Quy định liên quan đến huấn luyện và công nhận tư cách của bác sĩ chuyên khoa' nếu để trống việc huấn luyện trên 1 năm thì phải huấn luyện bổ sung. Trong trường hợp thời gian huấn luyện bổ sung vượt quá 3 tháng thì thời điểm nhận tư cách bác sĩ chuyên khoa sẽ bị lùi lại 1 năm.


Từ tháng 3, những bác sĩ nội trú hiện đang không làm việc nếu bị xử phạt đình chỉ giấy phép 3 tháng thì thời gian huấn luyện bổ sung sẽ vượt quá 3 tháng, vì vậy sẽ không thể lấy được chứng chỉ y khoa cùng năm hoàn thành thực tập.


Jung Min Hoon