Chính phủ Hàn Quốc cho biết 2000 chỉ tiêu bổ sung đã được phân bổ, khẳng định sẽ không có chuyện thu hồi kế hoạch

27/03/2024 11:58Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhapnews

Đối với tình hình phân bổ 2000 sinh viên y khoa được bổ sung thêm, Văn phòng Tổng thống cho biết vào ngày 27 rằng việc phân bổ số lượng được bổ sung thêm này đã được hoàn tất, bác bỏ khả năng xem xét cũng như thu hồi lại kế hoạch này.

Một quan chức cấp cao của Văn phòng Tổng thống đã gặp gỡ các phóng viên ngay tại Văn phòng Tổng thống ở Yongsan nói rằng "Việc phân bổ số lượng tuyển sinh được bổ sung thêm vào năm học 2025 cho các trường đại học đã được hoàn tất vào ngày 22 tháng 3 vừa qua".


Vị quan chức này còn cho biết Chính phủ sẽ ban hành Luật đặc biệt xử lý tai nạn y tế để cải cách y tế được hoàn thiện, đồng thời tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống y tế khu vực một cách hoàn chỉnh dưới bằng các khoản đầu tư tài chính táo bạo. Tiếp đó, công cũng nhấn mạnh rằng "Việc phân bổ 2000 sinh viên được bổ sung cho các trường đại học đã hoàn tất" nên "Mong muốn tất cả có thể một lần nữa đứng ra nói chuyện mà không có điều kiện".


Đối với vấn đề ứng cử viên mới đắc cử của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc vào ngày hôm trước đã tỏ ra cứng rắn khi yêu cầu rút lại kế hoạch tăng số lượng sinh viên y và Tổng thống phải đứng ra xin lỗi vì điều này, người này cho biết "Một lần nữa cảm ơn những giảng viên y tế đã bảo vệ hiện trường y tế", "Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ để những người đang bảo vệ hiện trường có thể đảm nhận tốt vai trò của mình".

Hong Son Mi