Giáo sư Y khoa Hàn Quốc cho rằng "Chính sách dịu nhẹ của Chính phủ chỉ khiến tình hình hiện tại trở nên xấu hơn"

10/07/2024 16:01Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

.Yonhapnews

Đoàn thể có sự tham gia của các giáo sư đại học y khoa trên toàn quốc cho rằng, chỉ với bằng chính sách dịu nhẹ của Chính phủ đưa ra như thu hồi xử phạt hành chính và đào tạo đặc biệt, sẽ không khiến cho các bác sỹ chuyên khoa quay trở lại làm việc, ngược lại nó chỉ khiến cho tình hình hiện tại trở nên xấu hơn.

Hiệp hội Giáo sư Đại học Y khoa Hàn Quốc đã cho biết như trên vào ngày 10, và cho rằng "Bước đầu của việc giải quyết tình trạng này là rút lại chính sách tăng sinh viên y khoa một cách vô lý".


Ngoài ra, Hiệp hội còn nhấn mạnh với nội dung như "Hãy rút lại đề án sửa đổi thi hành tuyển dụng các giáo sư chỉ bằng kinh nghiệm điều trị và làm việc, mà xem thường kinh nghiệm nghiên cứu và đào tạo", "Hãy tôn trọng quyền tự chủ của các trường học trong việc cho phép hệ thống nghỉ phép của các sinh viên y khoa".


Nếu lệnh thi hành của Bộ Giáo dục với những nội dung như trên được thi hành theo như công bố hồi tháng 2, thì năng lực nghiên cứu của các trường học sẽ suy giảm, chất lượng giáo dục y tế sẽ không có. Vì điều này, mà người dân sẽ phải chịu nhiều thiệt hại, cho nên đề án sửa đổi thi hành khuyến khích một nền giáo dục và nghiên cứu y tế kém chất lượng cần phải được thu hồi".


Cùng với điều này, các giáo sư còn nói thêm rằng "Hãy tôn trọng tính tự do và tính độc lập của Cơ quan đánh giá giáo dục y khoa Hàn Quốc", "Cơ quan đánh giá giáo dục y khoa Hàn Quốc đóng vai trò chủ chốt trong việc đưa hệ thống y tế lên tiêu chuẩn cao, là cơ quan đánh giá và chứng nhận y tế được trong và ngoài nước công nhận về độ tin cậy và tính hiệu lực". 


Han Jae Yoon