Giá chăn nuôi, giá nông nghiệp giảm dẫn đến giá sản xuất giảm trong 2 tháng liên tiếp

21/12/2023 09:50Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Ngân hàng Hàn Quốc

Do ảnh hưởng của việc giá các sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi giảm dẫn đến giá sản xuất tháng 11 cũng giảm 0,4% so với tháng trước. Do đó, giá sản xuất-được coi là chỉ số hàng đầu về giá cả đã ghi mức giảm trong 2 tháng liên tiếp. Xu hướng giá sản xuất được phản ánh trong giá tiêu dùng sau 1 đến 3 tháng, vì vậy nó được coi là một chỉ báo về sự gia tăng giá triêu dùng sau này.

Ngân hàng Hàn Quốc cho biết chỉ số giá sản xuất tạm thời trong tháng 11 năm nay ghi mức 121.06 (tiêu chuẩn 2015 là 100) giảm 0,4% so với tháng 10 vừa qua.


Đội trưởng Đội Thống kê vật giá của Cục Thống kê Kinh tế Ngân hàng Hàn Quốc Yoo Sung-wook giải thích: "Mặc dù điện công nghiệp tăng nhưng các mặt hàng khác như sản phẩm dầu, sản phẩm hóa học, nông sản giảm dẫn đến giá sản xuất thấp hơn so với tháng trước".


Xét về tỷ lệ giảm của từng mặt hàng, do thủy hải sản (3,8%) tăng nhưng sản phẩm nông nghiệp (-4,9%) và sản phẩm chăn nuôi (-2,3%) giảm nên các sản phẩm nông lâm thủy sản cũng giảm 2,7% so với tháng trước. Những sản phẩm công nghiệp cũng giảm 0,7% so với tháng trước, chủ yếu là các sản phẩm dầu mỏ (-5,5%) và các sản phẩm hóa học (-0.9%).


Điện, ga, nước, rác thải tăng 0,7% so với tháng trước, chủ yếu là điện công nghiệp (4,6%). Ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn tăng (0,2%) nhưng ngành dịch vụ bất động sản lại giảm (-0,1%) dẫn đến ngành dich vụ nhìn chung có vẻ có xu hướng ổn định so với tháng trước.


Chỉ số giá cung cấp trong nước đo lường sự biến động giá bao gồm cả các sản phẩm nhập khẩu cũng giảm 1,1% trong khoảng 1 tháng. So với cùng kỳ năm trước giảm 1,6%. Nguyên liệu thô (-4,0%), hàng hóa trung gian (-0,8%), sản phẩm cuối cùng (-0,8%) tất cả đều giảm. 


Jung Geum-min