Nghĩa vụ hóa việc mua sản phẩm xanh đối với hơn 500 cơ quan, doanh nghiệp từ năm 2025

13/02/2024 14:17Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Bộ Môi trường

Từ 2025 khoảng 500 cơ quan bao gồm Công ty Truyền thông Hàn Quốc (KBS), Công ty Truyền thông Giáo dục Hàn Quốc (EBS), Ngân hàng Hàn Quốc buộc phải mua các sản phẩm màu xanh.


Bộ Môi trường cho biết dự luật sửa đổi 'Thi hành luật liên quan đến thúc đẩy mua sản phẩm xanh' được thông qua trong cuộc họp Nội vụ vào ngày 13. Dự luật ban hành được công bố trong tháng này và thi hành từ tháng 1 năm sau.


Sản phẩm màu xanh là các sản phẩm sử dụng tài nguyên có sẵn, giảm thiểu chất gây ô nhiễm môi trường và khí carbon.


Để ngăn chặn ô nhiễm môi trường, lãng phí tài nguyên và giảm thiểu khí carbon, Chính phủ đã quy định để các cơ quan quốc gia, khu vực xã địa phương, doanh nghiệp nhà nước khi mua các sản phẩm phải ưu tiên mua các sản phẩm màu xanh. Tuy nhiên cho đến hiện tại, thì cơ quan có tính công cộng như trường học tư lập, hay pháp nhân được thành lập theo Luật đặc biệt không thuộc đối tượng mua sản phẩm xanh.


Theo dự luật sửa đổi được ban hành lần này, đã bổ sung thêm nghĩa vụ mua sản phẩm xanh đối với 5000 cơ quan như cơ quan và trường tư thục có 100% vốn từ Chính phủ, pháp nhân được thành lập trên Luật đặc biệt.


Người phụ trách Bộ Môi rường mong chờ rằng: "Cùng với việc mở rộng các cơ quan thuộc đối tượng bắt buộc mua sản phẩm xanh lần này, thì số tiền mua sản phẩm xanh sẽ tăng từ 42 nghìn tỷ won vào năm 2022 lên 44 nghìn tỷ won vào năm 2025".


Yang Ga-hee