Số lượng người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc năm 2023 tăng mạnh, cứ 3 người thì có 1 người với mục đích 'làm việc'

11/07/2024 17:34Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/ Yonhapnews

Số lượng người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc và cư trú trên 90 trong năm 2023 là 480 nghìn người, nhiều hơn so với năm trước đó khoảng 67 nghìn người. Được biết, cứ 3 người nước ngoài nhập cảnh, thì có 1 người nhập cảnh với mục đích làm việc.

Theo Thống kê biến động dân số quốc tế năm 2023 do Cục Thống kê công bố vào ngày 11 hôm nay, số lượng người di chuyển (nhập cảnh, xuất cảnh) quốc tế năm 2023 là 1,276 nghìn người, tăng khoản 151 nghìn người ((13.5%) so với năm trước đó. Trong số này, số người nhập cảnh là 698 nghìn người, số người xuất cảnh là 577 nghìn người. 


Số người nước ngoài nhập cảnh và Hàn Quốc là 480 nghìn người, tăng khoảng 16.2% so với năm trước đó. Xét về quốc tịch, Trung Quốc nhiều nhất với 132 nghìn người, tiếp đó là Việt Nam với 71 nghìn người, và Thái Lan với 35 nghìn người.


Đặc biệt, nếu xét về tư cách lưu trú thì số người nhập cảnh vì mục đích làm việc là nhiều nhất với 173 nghìn người (36.1%). Điều này được lý giải là do ảnh hưởng của các chính sách như mở rộng hạn ngạch thị thực làm việc không chuyên môn E9 và hệ thống giấy phép lao động, nới lỏng hạn chế làm việc lao động đơn giản cho các kiều bào nước ngoài.


Số lượng người Hàn Quốc nhập cảnh là 219 nghìn người, tăng 26 nghìn người so với năm trước đó. Số người xuất cảnh là 258 nghìn người, giảm khoảng 15 nghìn người (-5.6%) so với năm trước đó.


Lee Chung Jae