Dự kiến 20 năm sau người nước ngoài ở Hàn Quốc sẽ tăng mạnh, cứ 10 người Hàn Quốc thì có 1 người nước ngoài

11/04/2024 14:06Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhap

Dự kiến 20 năm sau, cứ 10 người trong độ tuổi lao động sản xuất sẽ có 1 người nước ngoài. Tỷ lệ người nước ngoài trong tổng dân số Hàn Quốc đạt 7%.

Theo 'Dự báo dân số trong và ngoài nước phản ánh dân số trong tương lai theo tiêu chuẩn năm 2022: Từ năm 2022~2042' do Cục Thống kê công bố vào ngày 11, dân số người nước ngoài theo ước tính trung bình dự kiến sẽ tăng từ 1,650,000 người vào năm 2022 lên 2,850,000 người vào năm 2042. Tỷ lệ người nước ngoài tăng từ 3,2% lên 5,7%.


Cùng thời điểm, dân số Hàn Quốc sẽ giảm từ 52,670,00 người xuống còn 49,630,000 người. Tỷ lệ dân số Hàn Quốc giảm từ 96,8% xuống còn 94,3%.


Sau khi cân nhắc sự không chắc chắn của các dự báo dân số trong tương lai, Cục Thống kê Hàn Quốc đã vẽ ra 3 kịch bản (trung bình, cao và thấp) kết hợp các giả định về sinh, tử và di cư quốc tế.


Theo ước tính cấp cao, dân số nước ngoài sẽ càng tăng lên. Dân số nước ngoài dự kiến tăng lên 3,61 triệu người và tỷ lệ người nước ngoài dự kiến tăng lên 6,9%.


Theo ước tính trung bình, dân số trong độ tuổi sản xuất (từ 15 đến 64 tuổi) giảm từ 35,27 triệu vào năm 2022 xuống 25,73 triệu vào năm 2042.


Mặt khác, dân số trong độ tuổi sản xuất của người nước ngoài trong giai đoạn này đã tăng từ 1,47 triệu lên 2,36 triệu người. Theo tiêu chuẩn ước tính cấp cao, sẽ tăng lên 2,94 triệu người và tỷ lệ tăng lên 10,1%. Như vậy, người nước ngoài chiếm 1 trên tổng số 10 người trong độ tuổi sản xuất.


Dân số trong bối cảnh định cư dự kiến sẽ tăng từ 2,2 triệu người vào năm 2022 lên 4,04 triệu người vào năm 2042.


Tỷ lệ thành phần dân số định cư trong tổng dân số Hàn Quốc sẽ tăng từ 4,3% năm 2022 lên 8,1% năm 2042. Dân số trong độ tuổi định cư (6-21 tuổi) tăng từ 330.000 lên 500.000 người.


Lee Ji Hoon