Chứng khoán KB thực hiện áp dụng trước "global market plus"

08/11/2023 09:46Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Chứng khoán KB

Chứng khoán KB cho biết để nâng cao tính tiện lợi đầu tư của khách hàng giao dịch chứng khoán tại nước ngoài, công ty sẽ thực hiện đăng ký trước dịch vụ chứng khoán nước ngoài được ra mắt vào ngày 18 sắp tới, mang tên "Global market plus".

Dịch vụ Global market plus là dịch vụ được ra mắt tiếp theo, sau khi dịch vụ "global market" kết thúc. Có thể sử dụng toàn bộ từ đồng tiền won mà khách hàng có cho đến đồng tiền của quốc gia tương ứng làm tiền chứng cứ ( khi giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán phải đặt cọc trước số tiền tương ứng với một tỷ lệ nhất định của số tiền đã cam kết,).


Trước đây, chỉ có thể đổi tiền thời gian thực từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, nên ngoài thời gian này, với sự quyết toán vào ngày hôm sau sẽ tồn tại rủi ro về việc biến động tỷ giá được quyết toán lại vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, bây giờ có thể đổi tiền thời gian thực vào bất kể thời gian nào mà khách hàng mong muốn, do đó giảm thiểu bớt rủi ro về biến động tỷ giá (ngoại trừ Việt Nam). 


Hơn nữa, khi bán sẽ được tính bằng tiền tệ quốc gia tương ứng, giảm thiểu rủi ro do sự thay đổi tỷ giá tại thời điểm mua lại. 


Giám đốc Điều hành tổng bộ platform Ha Woo-sung đã nói: " Chúng tôi đã ra mắt dịch vụ global market plus có thể đem đến sự tiện lợi hơn nữa cho khách hàng" "Khách hàng có thể vận hành vốn một cách hiệu quả và linh hoạt hơn trong đầu tư cổ phiếu nước ngoài, đặt cổ phiếu nước ngoài".


Son Gang-hoon