Bảo hiểm sinh mệnh Nonghyup ký kết thỏa thuận hợp tác cùng với Hyundai Green Food

01/12/2023 14:19Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Bảo hiểm sinh mệnh NH

Bảo hiểm sinh mệnh NH cho biết đã cùng với Hyundai Green Food ký thỏa thuận hợp tác để mở rộng mô hình kinh doanh chăm sóc sức khỏe tại trụ sở chính thuộc quận Seodaemun vào ngày 30. Tại lễ hợp tác lần này có sự tham gia của Gi ám đốc Đại diện Bảo hiểm sinh mệnh NH ucngf với Gi ám đốc Hyundai Green Food Park Hong-jin.

Đại diện hai công ty đã cam kết kinh doanh hợp tác liên kết kinh doanh thực phẩm Hyundai Green Food cùng với 'Chăm sóc sức khỏe NH' của Bảo hiểm sinh mệnh NH. Cụ thể, hai bên đã quyết định xây dựng hệ thống hợp tác trong việc tìm kiếm mô hình kinh doanh mới như △Cung cấp promotion chung để quảng bá dịch vụ chăm sóc sức khỏe và kinh doanh thực phẩm △Phát triển gói sản phẩm liên kết thực phẩm tiện lợi của Hyundai Green Food với 'Chăm sóc sức khỏe NH' của Bảo hiểm sinh mệnh NH.


Bảo hiểm sinh mệnh Nonghyup dự định phát triển nội dung sức khỏe như quản lý thực đơn và vận động dựa trên dữ liệu đo lường tình trạng sức khỏe của cá nhân thông qua ứng dụng chăm sóc sức khỏe NH. Công ty có kế hoạch sử dụng thương hiệu thực phẩm tiện lợi của Hyundai Green Food mang tên 'Greating' cho người dùng 'Chăm sóc sức khỏe NH'. Đồng thời cũng sẽ cung cấp nội dung thực phẩm sức khỏe của Hyundai Green Food là 'Medifood' dành cho bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, và 'Care Food' dành cho sức khỏe để từ đó nâng cao tính tiếp cận của người dùng 'Chăm sóc sức khỏe NH'.


Hai bên dự định sẽ thông qua việc đo lường tình trạng sức khỏe để giới thiệu các thực đơn, cách vận động và cung cấp lâu dài phù hợp với từng loại khách hàng, đồng thời tìm kiếm các dịch vụ dành cho người lớn tuổi ở nông thôn, làng ngư nghiệp dựa trên dữ liệu được tổng hợp trong tương lai.


Giám đốc điều hành Bảo hiểm sinh mệnh Yoon Hae-jin đã nói: "Sự hợp tác với Hyundai Green Food lần này là cơ hội tốt cung cấp giá trị mới cho sức khỏe khách hàng" , "Trong tương lai, hai công ty sẽ hợp tác khăng khít thông qua các dự án liên kết sức khỏe và tài chính".


Choi Jung-ah