Hàn Quốc yêu cầu các tài xế cần đảm bảo an toàn trong mùa đông do tuyết rơi

17/01/2024 16:37Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Tổng công ty đường bộ Hàn Quốc

Tổng công ty đường bộ Hàn Quốc đã yêu cầu các tài xế sử dụng đường cao tốc vào ngày tuyết rơi trong mùa động phải đảm bảo khoảng cách giữa các xe từ 2 đến 3 lần, và di chuyển chậm hơn so với bình thường.

Ngày 2, theo Luật Giao thông đường bộ, nếu mặt đường ướt do tuyết, mưa thì khi lái xe trên đường, lái xe phải giảm tốc độ từ 20% xuống tối đa 50% so với bình thường theo lượng tuyết (mưa) rơi. Ngoài ra, phải đảm bảo đủ khoảng cách với xe phía trước để chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ có thể xảy ra tỏng quá trình di chuyển.


Cục Khí tượng dự báo tuyết hoặc mưa sẽ rơi trên toàn quốc cho đến ngày 19. Ngoài ra, dự đoán tuyết sẽ rơi ở khu vực Yeongdong Gangwon từ ngày 18 đến ngày 21.


Do đó, Tổng công ty đường bộ đã yêu cầu những người sử dụng đường cao tốc khi di chuyển đến những khu vực trên cần kiểm tra thông tin thời tiết trước và trang bị lốp xe tuyết.


Đặc biệt, đối với các tuyết có lưu lượng giao thông thấp cần chú ý đến hiện tượng hiệu quả của chất khử tuyết giảm và khoảng cách phanh có thể tăng lên so với bình thường.


Người phụ trách Tổng công ty đường bộ Hàn Quốc đã nói: "Khi di chuyển trên đường cao tốc vào mùa đông, người lái xe cần đảm bảo khoảng cách giữa các xe và giảm tốc độ", "Trong tương lai, sẽ nỗ lực để xây dựng môi trường lái xe an toàn và dễ chịu". 


Jeon Won-joon