Tòa án bác bỏ đơn xin đình chỉ thi hành chính sách tăng trường y mà Hiệp hội Giáo sư Y khoa Hàn Quốc đệ đơn

03/04/2024 11:09Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhap

Hiệp hội Giáo sư của 33 Đại học Y khoa Hàn Quốc yêu cầu tạm dừng chính sách tăng 2000 sinh viên y khoa, nhưng tòa án đã không chấp nhận yêu cầu đình chỉ chấp hành cho Hiệp hội đệ đơn.

Ban 11 Phòng Hành chính của Tòa án Hành chính Seoul (Thẩm phán trưởng Kim Joon Young) cho biết, ngày 2 vừa qua đã bác bỏ đơn đình chỉ thi hành tăng 2000 sinh viên y khoa do Đại diện hiệp hội Giáo sư Đại học Y khoa Hàn Quốc đệ đơn đối với Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi, Bộ Giáo dục.


Đây là phán quyết đầu tiên của tòa án trong tất cả các đơn đăng ký xin đình chỉ thi hành mà giới y tế đệ đơn phản đối phương châm, chính sách tăng sinh viên y khoa của Chính phủ.


Thẩm phán cho rằng "Không thể công nhận rằng các giáo sư có tư cách là người nộp đơn, vì họ không có lợi ích pháp lý trực tiếp và cụ thể liên quan đến việc xử lý tăng số lượng sinh viên y khoa". Có nghĩa là các giáo sư không có đầy đủ tư cách để đệ đơn tố tụng theo mặt pháp lý.


Thẩm phán còn nói thêm: "Theo Luật giáo dục đại học và pháp lệnh thi hành luật này, đối tượng trực tiếp trong việc xử lý phân bổ tăng số lượng sinh viên y khoa là 'Người đứng đầu trường đại học'", "Rất khó để nói rằng các giáo sư có quyền tiến hành các lớp học trong phạm vi chỉ tiêu tuyển sinh, hoặc được bảo vệ các lợi ích pháp lý tương tự".


Ngoài ra, đối với vấn đề phía Hiệp hội Giáo sư Y khoa Hàn Quốc có "quyền hoặc lợi ích trong việc yêu cầu hạn chế tuyển sinh với mục đích mong muốn nền giáo dục y tế chất lượng cao", thẩm phán cũng cho rằng "Ngay cả khi việc tăng cường giáo dục y tế chất lượng cao gặp khó khăn, đây là vấn đề cần được giải quyết thông qua việc đảm bảo số lượng giáo viên phù hợp của mỗi trường đại học".


Ngoài ra, liên quan tiền lệ tư pháp Tòa án Tối cao do Hiệp hội Giáo sư chỉ ra, thẩm phán cho biết "Vì những người nộp đơn không có quan hệ cạnh tranh với người đứng đầu các trường đại học trong vấn đề tăng số lượng trường y, nên phán quyết của Tòa án Tối cao và vụ việc này là hai vấn đề khác nhau".


Trước đó, Hiệp hội Giáo sư Đại học Y khoa Hàn Quốc đã phản đối quyết định tăng số lượng trường y của Chính phủ vào ngày 5 tháng trước, nên đã đệ đơn tố tụng hủy bỏ xử lý tăng số lượng tuyển sinh và đăng ký lệnh đình chỉ chấp hành.


Im Sang Hyuk